Under fredagen meddelades det att 71,72% av alla bosatta på Kanarieöarna, 12 år eller äldre hade fått full vaccinering. Det innebär att 1.406.278 personer nu är färdigvaccinerade på öarna.

Räknar man med de som fått en av två doser så blir siffran 81,63% av befolkningen som är 12 år eller äldre. Det innebär 1.600.535 personer av de 1.969.774 personer som ingår i den grupp som erbjuds vaccinering.

Hälsomyndigheterna har injicerat 2.852.000 doser vaccin för att nå dessa siffror.

Tidigare var det bara aktuellt att vaccinera personer 16 år eller äldre, vilket skulle ha inneburit att 75,16% av den aktuella befolkningen skulle ha varit vaccinerad. Sedan en tid tillbaka ändrades detta emellertid och nu räknas alla från 12 års ålder med.
(Canarias7)

Vaccinering