Fjolåret markerades givetvis av de månader då rörelsefriheten var kraftigt begränsad i Spanien. Detta medförde också att antalet döda i trafiken minskade. Detta såväl på Kanarieöarna som i Spanien generellt.

I Spanien omkom totalt 1.370 personer i trafiken år 2020. Det är den lägsta siffra för landet sedan man startade med statistiken. Jämfört med 2019 omkom 385 personer färre. Ungefär hälften av alla dödfallen gällde fotgängare, cyklister eller motorcyklister.

Enligt polisen är anledningen det minskade antalet resor som genomfördes under 2020, framför allt gällande långresor. Antalet bilar i landet ökade emellertid med 1% till 36.158.465 fordon.

Framför allt minskade antalet dödfall i trafiken under månaderna mars, april och maj. Minskningen var under dessa månader 43%, 65% och 49%. Men samtliga månader under 2020, förutom september, rapporterade färre dödsolyckor än motsvarande månader 2019.

Inom stadstrafiken var antalet dödsoffer 395 personer medan 975 omkom på landsvägarna.

På Kanarieöarna minskade antalet dödsoffer med 32% från 74 personer under 2019 till 50 personer 2020.
(La Provincia)

Bilolycka Gc1 Vecindario