De allra flesta lider sedan ett och ett halvt år sedan. Covid-19 har slagit hårt mot de flesta olika näringarna, som samtidigt kunnat överleva tack vare ekonomisk hjälp från olika myndigheter.

Detta gäller dock inte de DJ’s som verkar på Gran Canaria. Deras yrkeskategori finns inte med i någon av de som har rätt till ekonomisk hjälp.

Dessutom är de oerhört hårt utsatta då alla diskotek och privata fester är förbjudna. Så har det varit sedan länge, men när nu även denna augusti månad styrs av gällande restriktioner så får branschen det extra tufft. Just augusti är normalt den bästa månaden för dessa personer och företag.

Branschen klagar också på att ingen av de kanariska myndigheterna verkar vara intresserad av att träffa dem. Under augusti är de på semester, och före september månad verkar det inte finnas någon chans att få komma till tals med myndigheterna.

Många inom braschen lämnar nu sina arbeten och söker sig vidare inom andra yrken, då man helt enkelt inte klarar att vänta längre.

Och för de som fortsätter att försöka har ett nytt problem dykt upp på södra Gran Canaria. Polisen gör täta raider som de olika lokalerna som hyr in dessa DJ’s. Skulle det visa sig att lokalen inte uppfyller alla krav som ställs i och med pandemin, har polisen vid ett flertal tillfällen beslagtagit DJ’s utrustning – trots att han/hon bara är inhyrd för att spela musiken.
(Canarias7)

Dj Station