Till och med under pandemin har byggbranschen i Spanien klarat sig bra. Redan idag är man tillbaka till siffror i linje med perioden innan pandemin.

Inför framtiden ser man, med lite oro, att mycket arbetskraft kommer att behövas.

Byggbranschen kommer att får en riktig hausse när EU’s ”Next Generation” stöd kommer. Enligt branschen själva kommer man att direkt eller indirekt vara delaktiga i sju av varje tio euros som kommer till Spanien.

Uppskattningsvis kommer man att behöva ungefär 700.000 arbetare i branschen. Speciellt söker man efter kvinnor, då dessa idag endast står för cirka 8% av arbetsstyrkan. Dessutom vänder man sig till ungdomen, då endast 18% av de som är engagerade i byggbranschen är under 34 år.

Lönemässigt ligger branschen cirka 30% över de lägsta lönerna. Den minst utbildade, motsvarande en hantlangare, har en avtalad årslön på drygt 17.000 euros. Något som stiger i takt med att man kvalificerar sig till mer avancerade jobb.
(Canarias7)

Byggarbetare