”Den kanariska rutten”. Det är så man kallar sjövägen från den afrikanska kusten till de kanariska öarna när det gäller flyktingar som lämnar sina hemland för att söka en bättre framtid på annan plats i världen.

Förra hösten vid denna tidspunkten inleddes en intensiv period av ankommande flyktingbåtar. Kanarieöarna var, av naturliga skäl, inte helt preparerade för denna invasion. Bland annat skapades ett flyktingläger i hamnen i Arguineguin, som det skulle ta lång tid att finna ett alternativ till.

Amadores

Dessutom användes ett flertal hotell och lägenhetskomplex för att inhysa ankommande flyktingar. Med tiden har dock infrastrukturen förbättrats, samtidigt som antalet flyktingar minskat något. Idag finns flyktingförläggningar för alla som kommer – förutsatt att vi inte får ännu en invasion av samma mått som under förra hösten.

Under gårdagen ankom 43 flyktingar till Gran Canaria. Den första farkosten lyckades på egen hand nå hamnen i Puerto Rico, där samtliga 36 ombord omhändertogs av kustbevakning, hälsomyndigheter och Röda Korset. En av de ankomna var så pass illa medtagen att han fördes till sjukhus i Las Palmas.

Senare under natten hämtades ytterligare sju flyktingar i en annan båt ungefär 13 kilometer utanför Gran Canarias kust.

Under förmiddagen har en av kustbevakningens flygplan sökt efter en tredje farkost som setts av ett lastfartyg. Farkosten upptäcktes cirka 675 kilometer utanför kusten, men har ännu inte kunna hittas av kustbevakningen.
(Canarias7 + Dag&Natt)

Amadores stranden