Vanligtvis är det det praktiska körprovet som skapat förseningar för de som är på gång att ta körkort.

Men sedan en tid tillbaka är det teoridelen som sinkar processen.

Genom de restriktioner som orsakats av pandemin kan betydligt färre personer deltaga vid varje provtagning. Detta för att klara av de minimiavstånd som krävs.

Dessutom måste salarna som används desinfekteras mellan varje provtagning, vilket gör att man hinner med färre testtillfällen per dag.

Examen rum

Under en tid värderade man möjligheten att flytta till större lokaler, men då detta skulle innebära att flytta all utrustning, kom man fram till att detta bara skulle skapa ännu större förseningar.

Ytterligare testtillfällen verkar inte heller vara aktuellt, enligt den artikel som publiceras i Canarias7 idag.

Samtidigt har detta faktum gjort att efterfrågan på praktiska körprov minskat. Här finns per idag inga förseningar.

Förseningarna för teoriproven uppgår idag till cirka två månader.
(Canarias7)

Frågeformulär