När pandemin bröt ut i mars 2020 infördes i stort sett omgående ett permitteringsförfarande som kom att gå under namnet/förkortningen ERTE (expedientes de regulacion temporal de empleo).

Systemet infördes för att undvika massuppsägningar och för att på så sätt rädda antalet jobb.

I korthet går systemet ut på att den permitterade får en 70% ersättning av staten. För företagen finns möjligheten att få sänkta sociala avgifter, även om det förpliktigar till att behålla personalen en viss tid efter det att arbetet återupptagits.

Kanarieöarna är idag den region i landet med flest personer i ERTE. Provinsen Las Palmas, som omfattar Gran Canaria, Lanzarote och Fuerteventura, har 8,58% av den aktiva befolkningen permitterad. Provinsen Santa Cruz de Tenerife som omfattar övriga öar, har 7,23%.

Därefter kommer ö-gruppen Balearerna som omfattar Mallorca, Menorca, Ibiza och Formentera. Det är alltså främst de regioner med en stor tyngd inom turismen som drabbats hårdast.

Vid juli månads utgång var 331.486 personer permitterade genom ERTE. Detta var en minskning med nästan 57.000 jämfört med juni månads avslut. Det är också den lägsta siffran sedan systemet infördes för snart 1,5 år sedan.

Idag är 40,26% av de som är permitterade genom ERTE, personal som jobbar inom hotell, bar och restaurang.
(MaspalomasAhora)

Byggarbetare