En nyligen presenterad undersökning i Spanien visar att mer än 300.000 personer valde att lämna bilen hemma till fördel för cykeln och elsparken. Intresset är inte slut med detta då samma undersökning pekar på att ytterligare 3,5 miljoner värderar att göra samma sak.

Undersökningen visar att drygt 218.000 valde att lämna bilen hemma – eller att göra sig av med bilen – för att istället använda cykeln.

Elspark i Las Palmas

 Elsparkcykelns siffror uppgår till drygt 105.000. Undersökningen är genomförd i spanska städer med mer än 25.000 invånare.

Samtidigt är det ungefär lika många spanjorer som valt att lämna tunnelbanan eller lokaltågen till fördel för cykeln och ”patinetan”, som den heter på spanska.

Många av de nya användarna valde de nya transportsätten för att undvika att tränga ihop sig på de kollektiva medierna. Färre, men fortfarande nästan 30% av de som bytt transportsätt, gjorde det för att inte behöva använda sin bil.

Ungefär 50% av de som använder cykel, gör det för att träna eller åka på någon form av utflykt. Den andra hälften använder cykeln till sina dagliga sysslor. Bland elsparken är siffran 90% för de som använder den som transport till och från jobb, för att handla etc.

”Patinetan” används framför allt i åldrarna 25-39 år och av personer bosatta i städer med mer än 100.000 invånare. Det förekommer inga skillnader mellan kvinnor och män som använder elsparken. Traditionellt har det varit betydligt fler män än kvinnor som cyklat, men den skillnaden är numera i stort sett borta (40% kvinnor och 60% män).

Till sist så menar de tillfrågade att de med stor sannolikhet kommer att fortsätta att använda sina nya kommunikationsmedel även när pandemin är borta och vi återgår till ett mer normalt liv.
(Canarias7)

Cykel i Las Palmas