Det är inte bara att införa restriktioner för att begränsa smittan av coronaviruset. Det har myndigheterna på Kanarieöarna blivit varse.

Först ansökte man om att få införa utegångsförbud mellan 00.30 – 06.00 på de värst utsatta öarna (de som har hamnat i kategori 4 = endast Tenerife för tillfället). Denna ansökan avslogs av högsta domstolen på öarna. Och sedemera också av landets högsta domstol, dit de kanariska myndigheterna överklagade.

Nu senast har man haft för avsikt att införa ett krav på uppvisande av Covid passet för att komma in på barer och restauranger, samt på vissa andra allmänna platser inomhus, exempelvis gym.

Men än en gång visar det sig att detta stämmer illa överens med den spanska konstitutionen. För det första är varje persons hälsotillstånd förbundet med sekretess och kan inte hanteras av vem som helst.

För det andra anser man det som en diskriminering att införa ett sådant krav så länge inte hela befolkningen fått en chans att vaccinera sig.

Och till sist ställer man sig tvekande till att införa ett förbud för att komma in på platser om man inte är vaccinerad, då det inte finns någon lag som säger att man måste vaccinera sig. Beslutet är än så länge preliminärt, då parterna har tre dagar på sig att analysera det hela.
(Canarias7)

FOlk på stranden