Vid sidan av köpcentret Europa i Puerto Rico kommer kommunen att bygga en lekpark för att på så sätt kunna erbjuda denna typen av aktivitet för de som bor i den övre delen av Puerto Rico. Och här har man sett att antalet fast boende ökar kraftigt, varför denna typ av service blir ännu mer nödvändig.

Parken kommer att delas i två delar där den ena avses för barn från 3 till 14 år och den andra för spädbarn.

Alldeles i närheten kommer ett område att färdigställas för hundar. Här kommer man att kunna utföra aktiviteter med djuren tack vare de installationer som kommer att finnas.

Till slut kommer en del av området att utrustas med träningsmaskiner så att de som önskar kan få sig en träningsrunda.

Området för dessa installationer mäter 540 kvadratmeter och kommunen investerar nästan 150.000 euros i färdigställandet.

Samtliga områden kommer att vara anpassade för rörelsehindrade.
(MaspalomasAhora)

Ritning över park och installation