Många vet att Puerto Rico är byggt i en dalgång, där köpcentrum, parker och diverse andra utbud finns. Därifrån leder så trappor och vägar upp efter bergsväggen till alla de hotell och lägenhetshotell som finns där.

Många av dessa trappor har slitits hårt under många år av användande. Därför anser nu kommunen Mogan, dit turistorten Puerto Rico tillhör, att det är dags att renovera några av de mest slitna trapporna.

Under september månad kommer därför tre trappor som startar från huvudgatan Tomas Roca Bosch och leder upp till hotellen.

Kommunen har avsatt 218.000 euros för projektet som går ut på att riva de befintliga trapporna och ersätta trappsteg med prefabrikerat material.

Räcken och ledstänger kommer att vara av rostfritt stål. Dessutom kommer man att göra preparationer för en framtida belysning.
(MaspalomasAhora)

Vaccinering
Vaccinering