Kommunen i Mogan stängde under gårdagen, måndag, samliga lekparker i kommunen. Detta då det visar sig att väldigt många har mycket svårt att upprätthålla det minimiavstånd på 1,5 meter som föreskrivs. Så för att undgå ytterligare spridning av smittan av coronaviruset, så fick polisen uppgiften att stänga lekparkerna i kommunen.

Under dagen idag, tisdag, har man gått vidare och stängt ned kommunens idrottsanläggningar.
(MaspalomasAhora)

Lekpark i Mogan