De kanariska myndigheterna presenterar nu en överklagelse mot den dom som den högsta domstolen på Kanarieöarna fattade mot att få införa utegångsförbud från 00.30 – 06.00 på de öarn som hamnar i restriktionskategori 3 eller 4.

Överklagan görs hos högsta domstolen i Madrid.

Myndigheterna säger sig vara optimistiska inför överklagan. Det skulle innebära att det blir oerhört mycket enklare att kontrollera alla fester som i dag anordnas, framför allt bland de yngre. Det är klart att det vid dessa, många gånger stora, fester överförs mycket smitta. Samtidigt så skadar inte en nedstängning nattetid ekonomin speciellt hårt.

Under gårdagens ”Freedom Day”, då engelsmännen kunde börja resa igen, noterades ungefär 200 engelska ankomster vid Gran Canarias flygplats. Det var flyg från London, Manchester och Bristol.
(MaspalomasAhora)

Högsta domstolens Fasad