En dryg månad senare än tänkt, och med antalet smittade på höga nivåer har England, och till viss del även Skottland, Wales och Nordirland, tagit bort alla restriktioner som funnits för att skydda mot smitta.

Diskoteken öppnar och idrottsanläggningar kan fyllas upp. Ansiktsmaskerna är inte längre obligatoriska – i England – och inte heller gäller något minimiavstånd.

Freedom Day har engelsmännen valt att kalla denna dag, den 19 juli 2021.

Men kritiken, och oron, är stor. Många menar att risken för ökad smitta både innanför och utanför landets gränser är stor.

En viss optimism upplevs emellertid ibland annat Spanien. Engelsmännen kan nu resa fritt igen, och även om Spanien är ”orange” på Englands lista så slipper återvändande engelsmån sitta i karantän om de är fullt vaccinerade.

Förhoppningen är därmed att hotellen i landet skall kunna notera en något högre beläggning framöver.
(Canarias7)

Boris JOhnsson