Kanarieöarna arbetar vidare för att få sin befolkning vaccinerad. För tillfället är över en miljon personer bosatta på öarna, fullt vaccinerade. Detta av totalt 1.950.000 personer som tillhör den grupp som erbjuds vaccin.

Målsättningen är att 70% av denna grupp skall vara fullt vaccinerade innan 31 juli, det vill säga inom 14 dagar.

Personer inom hälsovården menar att det kan vara möjligt om tillgången på vaccin fortsätter att vara bra samt om de som kallas till vaccinering verkligen dyker upp.

Fortfarande är det ungefär 370.000 personer som skall vaccineras klart innan de 70% uppnås.

Faktum är att uppslutningen generellt har varit väldigt bra. Man räknar med att ungefär 95% av de som kallas verkligen möter upp på utsatt tid.

Hittills är det 21.436 personer som kallats och inte mött upp. Detta behöver inte alls betyda att de inte tänker vaccinera sig utan det kan vara av andra anledningar. Man tror att många av dessa mött upp på de dagar då tidsbeställning inte behövts.

Smittan har stigit relativt kraftigt på Kanarieöarna under de senaste två veckorna, men man är förhoppningsfull att den ökade vaccinationen skall hjälpa till att få ner siffrorna igen – denna gång för att stanna på låga tal…
(Canarias7)

Spruta