Dessvärre har den fört med sig en ny våg av smitta, vilket gör att Kanarieöarna, och många andra regioner i Europa, är utsatta för högre smittokvot än på länge.

Tidigare under försommaren trodde man att ungefär 80% av hotellen på Kanarieöarna skulle komma att öppna för, åtminstone, juli och augusti. Nu har man reviderat ner den siffran till 70%.

Beläggningen kommer att hamna på ungefär samma nivå som i fjol, det vill säga ungefär 40%. Skillnaden är att nu är 70% av hotellen öppna mot bara cirka 40% under denna tid i fjol.

Från företagarföreningens håll riktar man ett stort tack till kanarierna som är den enda marknaden där man kan se en klar ökning. Den intenationella turismen utgör bara en liten del än så länge. Förhoppningen är att britterna skall komma när deras eget reseförbud hävs den 19 juli.

Tack vare den permitteringshjälp man får från myndigheterna samt de något sänkta sociala avgifterna, kan hotellen räkna med att klara sig undan förluster under juli och augusti. Utan dessa stöd hade det inte varit lönsamt att öppna hotell för en 40 procentig beläggning.
(Canarias7)

Tomma solstolar runt pool