I fredagsutgåvan av tidningen Canarias7 läser vi att 979.440 personer på Kanarieöarna har fått full vaccinering och således har ett gott skydd mot coronavirussmittan.

Räknar vi med dem som fått åtminstone en dos av vaccinet är antalet personer 1.298.921.

Ur samma tidning har vi också kunnat hämta informationen att totalt 1.960.774 personer tillhör den

Vaccinering

grupp som skall vaccineras, det vill säga personer från 12 års ålder och äldre.

Sålunda har ganska exakt hälften av de bofasta på Kanarieöarna och som är 12 år eller äldre fått en komplett vaccination.

Räknar vi med dem som åtminstone fått en första dos av vaccinet så hamnar siffran på drygt 66% av den aktuella befolkningen.

Under de senaste två veckorna har smittan varit högst i gruppen personer mellan 20 – 29 år. Därefter kommer de som är 10-19år och även den tredje värst drabbade åldersgruppen var under 40 år, nämligen den mellan 30-39år.

90% av de upptäckta fallen under de senaste 14 dagarna gällde personer som inte hade något vaccinskydd. Av de resterande, som hade fått 1 eller 2 doser, blev endast 21 personer tvungna att läggas in på sjukhus och ingen som var fullt vaccinerad har hamnat på intensivvårdsavdelningarna.
(Canarias7)

Amadores stranden