Lägenhetshotellet i Puerto Rico som använts som omhändertagnings centrum för minderåriga utan någon vuxen, kommer att tömmas idag. Exakt var de 66 ungdomarna flyttas är inte klart enligt kommunen i Mogan, men man tror att flytten sker till Tafira, väster om Las Palmas.

Det har skrivits mycket om Puerto Bello i pressen under det senaste halvåret. Bråk, prostitution och sexuella överträdelser är några av de anmälningar som gjorts mot centret.

Från och med idag kommer det bara att finnas ett ungdomscenter kvar i Puerto Rico. Lägenhetshotellets namn nämns inte i artikeln, men det framgår att man huserar 149 ungdomar där.

Dessutom finns ytterligare två turistanläggningar i kommunen där totalt 148 vuxna flyktingar fortfarande finns kvar.

Från kommunens sida fortsätter man att arbeta för att turistområdet skall återgå till sin ursprungliga form genom att flytta de flyktingar som fortfarande finns kvar till andra platser för omhändertagande.

För tillfället finns 2.528 ungdomar utan vuxna omhändertagna av de kanariska myndigheterna. Siffran ökar från dag till dag då antalet ankommande flyktingar har ökat märkbart under den senaste tiden.
(MaspalomasAhora)

Minderåriga