Den kanariska regeringen har för avsikt att överklaga det negativa beslutet från den högsta domstolen på Kanarieöarna. Domstolen avslog den kanariska regeringens ansökan om att få införa utegångsförbud mellan 00.30 – 06.00 för de öar som befinner sig i restriktionskategorierna 3 och 4. För närvarande endast Tenerife, som befinner sig i kategori 3.

Öns president, Angel Victor Torres, säger att han respekterar beslutet, men att han inte delar deras uppfattning. Smittan stiger på öarna till nya rekordnivåer.

Den allmäna uppfattningen är att det framför allt är yngre människor som smittas vid olika, nattliga fester. Därför anser regeringen att ett återinförande av utegångsförbudet skulle vara ett praktiskt och effektivt sätt att stoppa vidare smitta.

Företagarföreningen för hotell, lägenheter, barer och restauranger går faktiskt ännu längre och menar att utegångsförbudet borde införas redan i kategori 2, för att på så sätt snabbar stoppa spridningen.

Den kanariska regeringen har möjlighet att överklaga beslutet till den högsta domstolen i landet, som i så fall har fem dagar på sig att återkomma med ett definitivt svar. Samtidigt har, exempelvis, Valencia området redan infört utegångsförbud på nytt, då deras högsta domstol tyckte att det var lämpligt.
(Canarias7)

President kanarieöarna