Hälsomyndigheterna i Spanien har sedan coronavirusets utbrott varit motståndare till att släppa försäljningen fri av tester där befolkningen själva kan kontrollera om man är smittad eller ej. Anledningen har varit att man varit i tvivel om personer som inte har teknisk eller hälsomässig utbildning skulle klara att hantera dessa tester på rätt sätt. Och dessutom har man varit rädd för att invagga delar av befolkningen i en falsk trygghet efter att ha behandlat testerna på fel sätt.

Men nu gör man en total förändring, och nästa vecka kommer den spanska regeringen att godkänna att dessa ”autodiagnoser” kan säljas fritt på apoteken runt om i landet.

Detta har länge varit eftertraktat av regionerna som menat att man med dessa kan upptäcka smitta tidigare och därmed kunna agera innan smittospridningen tagit fart.

Typer av test

Kan många människor dessutom testa sig själva så minskar det givetvis trycket på sjukhus och kliniker.

På senare tid ser man tydliga tecken på att smittan angriper personer i yngre åldrar. Detta då de äldre många gånger redan är vaccinerade, medan de unga än så länge inte fått sitt vaccin. Detta faktum innebär också att antalet smittade utan symtom ökar. Idag är den mest utsatta gruppen de som är mellan 12-29 år och de flesta smittade märker inte av sjukdomen alls, samtidigt som de lätt kan smitta andra. Självtesten, tror man, kan också hjälpa till att upptäcka smitta hos denna grupp.
(Canarias7)

Autotest på apoteket