Den kanariska regeringen ansökte hos öarnas högsta domstol om att få tillstånd att återinföra ett utegångsförbud för de öar som hamnar i restriktionskategori 3 och 4, det vill säga de kategorier med mest smitta och mest restriktioner.

Öarnas regering har inte mandat att ta ett sådant beslut själva efter det att ”alarmperioden” i landet avslutades i början av maj.

Den kanariska regeringen menar dock att man bör kunna ta till detta instrument i de fall smittan ökar kraftigt. Avsikten var att införa ett utegångsförbud mellan 00.30 – 06.00 på de öar som hamnat i kategori 3 eller 4. För närvarande är det endast Tenerife som skulle ha blivit drabbad.

Men den högsta domstolen på öarna svarade nej på ansökan, vilket gör att myndigheterna inte får rätt att införa nämnda utegångsförbud.

Fortfarande är emellertid slaget inte helt förlorat då man kan gå vidare med en överklagan till landets högsta domstol i Madrid.
(MaspalomasAhora)

Full gata i Las Palmas