Den kanariska regeringen har vänt sig till Kanarieöarnas högsta domstol för att be dem ge grönt ljus för införande av utegångsförbud igen på de öar som är i restriktionskategori 3. För tillfället är det bara Tenerife som är där.

Under landets ”alarmperiod” beslutades detta först av regeringen i Madrid, som sedan delegerade beslutet till respektive region. Men när ”alarmperioden” avslutades i början av maj, så togs denna möjlighet bort från politikerna. Därför är man idag tvungen att ansöka om detta genom rättsväsendet.

Domstolen har nu 72 timmar på sig att fatta ett beslut (från 09.00 på måndagsmorgonen). Skulle domstolen bifalla ansökan så kommer utegångsförbud att införas på Tenerife mellan 00.30 – 06.00.

Enligt öarnas president är det av stort intresse att kunna införa detta förbud, då det är bevisat att det har effekt mot smittan. I och med att det bara gäller nätterna har det förhållandevis litet inflytande på ekonomin, samtidigt som det hjälper till att minska större fester och liknande som oftast sker nattetid.

Skulle öarnas högsta domstol besluta emot, kan myndigheterna vända sig till landets högsta domstol.
(Canarias7)

Man bär in terrassbord