Det ökande antalet smittade personer på öarna fick myndigheterna att vidta nya åtgärder vid sitt återkommande torsdagsmöte.

Gran Canaria justerades upp och tillhör nu restriktionskategori 2, vilket innebär lite tuffare restriktioner än de vi haft den senaste tiden.

Bland annatt innebär det att man får samlas i grupper om högst sex personer. Detta såväl privat som på allmän plats. Består gruppen bara av personer som bor ihop så gäller inte denna regel. Däremot om gruppen består av både samboende och icke samboende så är max gränsen 6 personer.

Barer och restauranger måste stänga senast klockan 24.00. Uteserveringar får bara utnyttja 75% av sin kapacitet och inomhus gäller 50%. Utomhus kan sex personer sitta vid samma bord, inomhus bara 4.

Generellt är det förbjudet att ha öppet om man inte kan bibehålla minimiavståndet 1,5 meter, eller använda ansiktsmask. Exempelvis dans och karaoke.

Gym och idrottsanläggningar måste kunna garantera 2 meters avstånd mellan personer. 50% av ordinarie kapacitet tillåts.

Kollektivtrafiken kommer också att tillåtas maximalt 50% av kapaciteten.

På sjukhusen begränsas möjligheten till besök. Reglerna styrs av respektive sjukhus.

De nya reglerna har redan trätt i kraft.
(Canarias7)

Sr Blas