På fredagseftermiddagen meddelades det att 705.843 personer fått en fullständig vaccinering på Kanarieöarna.

Det innebär cirka 37% av befolkningen som skall vaccineras.

Totalt har hälsomyndigheterna på Kanarieöarna nu använt 1.710.000 doser vaccin, vilket är drygt 93% av den totala mängd som ankommit öarna.

Ser vi till alla de som åtminstone fått en dos av vaccinet så uppgår antalet till 1.072.545 personer eller drygt 57% av de som skall vaccineras.

Vaccineringen fortsätter i olika åldersgrupper med siktet inställt på att 70% av den vuxna befolkningen skall vara vaccinerade i slutet av juli.

Generellt är detta datum satt till slutet av augusti för Spanien, men man tror fortfarande att man kan komma i mål tidigare på Kanarieöarna.
(Canarias7)

Vaccinering