På Kanarieöarna kan vi nu glädja oss över att två av de åtta öarna är helt smittofria. Det rör sig om öarna La Palma och El Hierro. Detta efter det att den enda smittade på La Palma friskskrevs under fredagen.

Dessvärre är situationen inte lika glädjande på alla öarna. Tenerife fortsätter att vara den mest utsatta ön för smitta. Av gårdagens, lördag, 185 nyupptäckta smittofallen på Kanarieöarna svarade Tenerife för 139.

På samma sätt så finns idag 78% av alla smittofall på Kanarieöarna koncentrerade på den största ön, Tenerife. Här finns också drygt 79% av alla sjukhusinläggningar.

Totalt vårdas idag 222 personer på sjukhus, varav 27 personer finns på de olika intensivvårdsavdelningarna. På Tenerife finns 176 inlagda, varav 22 på ”uci” (unidad de cuidados intensivos – intensivvårdsavdelning). På Gran Canaria finns 44 personer inlagda på sjukhus, varav 5 på ”uci”. Slutligen finns 2 personer inlagda på ordinarie avdelning på Lanzarote.

Sedan utbrottet har nu 59.947 personer smittats av viruset på Kanarieöarna. Det kan jämföras med de 2.431 personer som hade smittats vid samma datum i fjol.

Antalet döda på grund av viruset uppgår nu till 786 personer efter att två dödsfall rapporterats på Tenerife under lördagen,

Samtidigt som en ökning av antalet smittofall registreras på Kanarieöarna så kan vi från och med idag, lördag, vistas utomhur utan ansiktsmask. Detta förutsatt att vi kan bibehålla minimiavståndet på 1,5 meter. Från myndigheterna kommer dock rådet att vara försiktig och att vara observant på alla situationer där smitta kan spridas.

Smittokvoten per 100.000 invånare under sju dagar är nu uppe i 56,39 fall på Kanarieöarna. På Tenerife är denna siffra 101,4 och på Fuerteventura 68,4.

På Gran Canaria finns för närvarande endast 366 personer smittade efter att 26 nya fall rapporterades på lördagen.
(Canarias7)

Se statistik ö för ö, klicka på bilden:

Statistiksida