Spanska regeringen beslutade på torsdagens möte att ändra den lag som tidigare gjorde det obligatoriskt att använda ansiktsmask överallt.

Från och med lördag 26 juni kan man därför vistas utomhus utan ansiktsmask, förutsatt att man klarar att bibehålla minimiavståndet, 1,5 meter, till andra personer (som inte bor tillsammans.)

Regeringen rekommenderar att man alltid har en ansiktsmask med sig i den händelse att man hamnar i en situation där avståndet inte kan hållas.

Kollektivtrafiken, flygplan, tunnelbana, bussar och tåg är platser där det tvånget på ansiktsmask fortsätter att gälla, precis som inomhus generellt.

För den som slarvar kan böter på 100 euros ställas ut.

Det har förekommit rykten om att det skulle vara obligatoriskt att alltid ha en ansiktsmask med sig. Detta finns dock inte med i det beslut som fattades av den spanska regeringen idag.

Tvånget med ansiktsmask överallt infördes i juli månad i fjol.

Under samma regeringsmöte slopades också max antal åskådare på fotbollsmatcher och basketmatcher. Från och med den 13 augusti kommer därför de olika fotbolls och basket arenorna i landet att fyllas upp. Fortfarande krävs emellertid ett slutligt godkännande av de olika regionerna innan detta beslut träder i kraft.
(Canarias7)

Kvinna tar av sig mask