Sommar igen, och risken för skogsbränder ökar kraftigt. Dessutom skapar de allt torrare och varmare somrarna förutsättningar för fler bränder.

Totalt 242 personer finns idag kontrakterade för att vara beredda att agera om en skogsbrand bryter ut. Avsikten med dessa brandmän är givetvis att hinna agera innan branden fått fäste.

Till sin hjälp finns helikoptrar för att snabbt kunna ta sig till brandplatsen.

Brandman släcker

För tillfället jobbar man intensivt med att rensa bland torrt och brandfarligt skogsavfall som finns på de mest utsatta platserna. Dessutom försöker man rensa upp i odlingsbara ytor som övergivits, för att dessa skall kunna agera brandvägar.

Men chefen för öns ”Cabildo”, det vill säga det organ som har ett övergripande ansvar för Gran Canaria, menar ändå att det allra viktigaste är att vi människor får tillräckligt med information för att inte slarva. Det visar sig nämligen att nästan alla skogsbränder på ön kommer till på grund av mänskligt slarv.

I perioden 2007 till 2020 har skogsbränder gjort att 42.300 personer fått evakuerats på Kanarieöarna. Dessbättre kan vi se tillbaka på ett fjolår, då det endast skedde två lite större bränder, som lyckligtvis inte krävde några människoliv.

Myndigheterna slutar med att be alla om att vara mycket försiktiga med öppen eld, med verktyg som kan skapa gnistbildning och med cigarettfimpar. Det är allas intresse och ansvar!
(Canarias7)

Brandmän rensar kullarna