Kanarieöarna har nu 30,7% den vaccineringsbara befolkningen helt vaccinerad. Det innebär 580.000 personer ungefär som är äldre än 16 år.

Räknar vi med de som också fått en dos, så uppgår vaccinationsgraden till 52,6% eller 985.000 personer.

Bland annat kan konstateras att gruppen mellan 60-65år är fullvaccinerad till 18.5%, medan 76% har fått åtminstone en dos.

Ser man på gruppen 50-59år så har 53,13% fått full dos och 78% åtminstone en.

Gruppen mellan 40 – 49 år. Här är 8% fullvaccinerade och 30% har fått åtminstone en spruta.

När det gäller de yngre, mellan 30-39år så har idag 6% fått åtminstone en dos.

Till sist har de äldsta idag en dos allesammans. Och 76% har fått bägge sina doser.

Det förekommer lite olika procentsatser, beroende på vad och var man läser. Detta har att göra med att en del räknar procenten på hela befolkningen och andra bara på den del av befolkningen som skall vaccineras.
(Canarias7)

Vaccincenter