När turismen återvänder och alla övervintrande, huvudsakligen norska, personer ankommer Arguineguin igen, så kommer de att märka en tydlig förändring.

Kommunen Mogan, med siktet inställt på att sätta fotgängarna i första rummet, har sedan en tid påbörjat rätt stora arbeten precis i infarten till staden.

Anledningarna är flera. Dels skall säkerheten för gångtrafikanter ökas genom breddade trottoarer som skiljs från körbanorna med grönområden.

Dataritning

Det första övergångsstället efter den stora rondellen vid infarten försvinner och ersätts med en underjordisk gång. Detta gör också att trafiken kommer att flyta smidigare då detta övergångsställe skapade många stopp.

Övriga övergångsställen utmed genomfarten kommer att utrustas med smarta trafiksignaler för gångtrafikanterna. Detta skall vara klart redan nu under sommaren.

Rondellen är borta redan idag, men kommer tillbaka. Dock lite närmare havssidan. En del parkeringsplatser utmed vägen försvinner, men samtidigt håller man på att bygga det stora underjordiska parkeringshuset i Arguineguin, vilket kommer att skapa bra parkeringsmöjligheter.

Investeringen uppgår till drygt 1 miljon euros och finansieras av den kanariska regeringen. Man har för avsikt att dessa arbeten skall vara avslutade till årsskiftet.
(Canarias7)

Vägarbetet infarten