Den grupp personer som under året var med att bildade föreningen ”Rädda turismen i Mogan” genomförde sin sista protest häromdagen. Den genomfördes vid infarten till det gamla köpcentret i Puerto Rico och avslutades med en tydlig gest att det var sista gången någon protest genomfördes. Man tog nämligen ner den stora skylt som varit upphängd vid entren till köpcentret och som förkunnade protestbeskedet.

Protetsmarsch

Gruppen vände sig egentligen mot den kanariska regeringen och mot deras sätt att använda turisthotell som flyktingmottag. Man menade att detta var mycket skadligt både för hotellen i sig och framför allt för Puerto Ricos, och kommunen Mogans, rykte.

Nu menar man dock att det får vara nog. Istället har man tagit initiativet till att förvandla protestföreningen till en marknadsföringsorgan för kommunen Mogan, och framför allt Puerto Rico.

Man har redan bjudit in föreningar och företag i kommunen att deltaga och inom två månader har man för aviskt att presentera den fundation som skall skapas.

Den första stora aktiviteten kommer att bli en jättelik julmarknad i köpcentrets omgivningar. Men det kommer mer, lovar man. Konserter, matveckor, och allt annat som kan komma fram som ideer när alla nya medlemmar är klara
(Canarias7)

Protetsmarsch Puerto Rico