Arbetslösheten på Kanarieöarna minskade med 1,81% under maj månad jämfört med månaden innan. I siffror betyder det att 5.106 personer gick från att ha varit arbetslösa till att ha fått jobb under månaden.

Vid maj månads utgång var 277.417 personer inskrivna som arbetslösa på den kanariska motsvarigheten till arbetsförmedlingen (servicios publicos de empleo)

Denna positiva nyhet blir emellertid lite grumlad av det faktum att 16.343 personer fler är arbetslösa nu jämfört för ett år sedan. Detta innebär en ökning på 6,26%. 

2 Byggarbetare

Uppdelat på de två provinser som Kanarieöarna består av så var arbetslösheten högst i provinsen Las Palmas (Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote). Här saknar 144.951 personer arbete för tillfället. Den andra provinsen, Santa Cruz de Tenerife, som omfattar övriga öar, hade 132.466 personer utan jobb.

Uppdelat mellan könen så är kvinnorna värst drabbade. 151.791 kvinnor går anmälda som arbetslösa medan siffran för männen är 125.626.

Antalet arbetslösa under 25 år uppgår till 21.855 personer.

Minskningen av arbetslösheten är i stort sett generell bland de olika branscherna. Undantaget är jordbruket, där antal arbetslösa ökat något.

För Spanien i sin helhet så minskade arbetslösheten i maj månad med 129.378 personer, vilket är den största minskningen någonsin sedan statistiken infördes 1996.

I landet fanns vid maj månads utgång 3.781.250 personer som inte hade något jobb.
(Canarias7)

Arbetslöshets kontor