Trots att de allra flesta är fullkomligt klara över de risker som rökning för med sig, så fortsätter förvånansvärt många att röka.

På Kanarieöarna finns det i dagsläget uppskattningsvis 466.000 rökare, vilket innebär att 26,2% av befolkningen röker.

Siffran gäller den del av befolkningen som är över 16 år. Männen är mer rökare än kvinnorna på Kanarieöarns, då 28,7% av männen röker medan siffran för kvinnorna är något lägre, 23,7%.

Sedan 2014 finns ett program på Kanarieöarna, avsett för att få folk att sluta röka. Bland annat genom information till de som säger sig vilja sluta, men också genom subvention av läkemedel som skall göra det enklare.

I dagsläget jobbar 1.500 läkare och sjukvårdspersonal inom detta programmet. Från årsskiftet och fram till mars månads slut påbörjades 6.900 behandlingar.

Statistiskt visar det sig att 41% av de som genomgått en behandling fortsatt är rökfria sex månader senare.
(La Provincia)

Bryter cigaretten