Sedan starten den 27 december i fjol har drygt 26 miljoner doser vaccin injicerats i Spanien. Det utgör drygt 93% av all vaccin som landet tilldelats.

Siffrorna från i fredags visar att 18,6% av den spanska befolkningen nu är fullt vaccinerade. Desstom har ytterligare 18,8% av befolkningen fått en dos och väntar på sin andra.

Amadores

När det gäller Kanarieöarna så har 14% av befolkningen fått komplett vaccinering. Räknar man med de som åtminstone fått en spruta så kommer siffran upp i 32,3%.

Det är bara Balearerna och Murcia som uppvisar lägre värden än Kanarieöarna. På Balearerna har 30,9% av befolkningen fått åtminstone en spruta. I Murcia är siffran 31,2%.

Generellt sett är det emellertid de norra regionerna i Spanien som klarat att distribuera vaccinet bäst. Samtliga regioner där siffran för ”åtminstone en spruta” övergår 40% tillhör de norra regionerna i landet. Undantaget är Extremadura i syd, där 41,2% av befolkningen tillhör denna grupp.

Sett till åldersgrupper i Spanien så ser vaccineringen ut så här: I gruppen personer över 80år är 100% vaccinerade med minst en dos. Gruppen 70-79 år är vaccinerad till 97,2%.

88,9% av gruppen 60-69år har fått åtminstone en spruta och för gruppen 50-59år är siffran 54,1%.

Därefter kommer gruppen 25-49år där endast 13% fått en eller två sprutor. För gruppen 18-24år är siffran 6,7% och till sist för gruppen 16-17 år är siffran 0,3%.
(Canarias7)

Stort center för vaccinering