Kollektivtrafiken på Gran Canaria kommer att acceptera kontant betalning igen. Detta med start från i morgon, den 1 juni. Sedan coronavirusets utbrott har kontant betalning inte varit möjligt, då man ansåg att en sådan utgjorde en risk för smitta.

Men nu, nästan 15 månader senare anses smittan vara så låg och risken under kontroll, varför man åter inför kontant betalning som en möjlighet.

Regeln att kunna betala kontant för sin resa kommer att gälla på kollektivtrafiken på hela Gran Canaria.

Givetvis kommer det fortsatt att vara möjligt att betala med de kort och mobiltelefonlösningar som gällt under den senaste tiden.
(Canarias7)

Buss Las Palmas