Den amerikanska snoken som etablerat sig på Gran Canaria tenderar att sprida sig norrut. Området kring Galdar och Agaete är nya områden där ormen tidigare inte funnits.

Som vi skrivit om tidigare så har det egentligen aldrig funnits ormar på Kanarieöarna. Fram till dess något fick för sig att släppa loss några som förmodligen hållits i fångenskap.

Sedan länge har myndigheterna kommit fram till att ormen inte kommer att kunna utrotas. Samtidigt har den inga naturliga fiender på Gran Canaria, varför den måste begränsas för att inte bli en plåga. Dessutom lever den till viss del av djur som håller på att bli utrotningshotade.

På senare tid har man upptäckt en ökning av antalet ormar mellan städerna Agaete och Galdar på Gran Canarias norra och nordvästra kust. Även i Agaete dalen har man noterat en ökning, men bara överkörda exemplar. Det finns därför en misstanke om att någon avsiktligt släppt ut ormarna där.

För tillfället arbetar 39 personer med att fånga ormar… Av dessa är 32 extraanställda för de fyra månader då ormarna är som mest aktiva – från mitten på mars till mitten av juli.

För tillfället finns dessutom 465 fällor uppmonterade. Till dessa skall adderas ytterligare 200 som man fick under 2020 men som ännu inte är igång. Även under 2021 tillkommer ytterligare 200 fällor.

Fram till den 27 maj iår har dessa fällor och dessa personer, med stor hjälp av allmänheten, fångat 1.639 ormar. Det är 514 exemplar fler än i fjol. Sedan infångandet påbörjades år 2009 har 10.756 ormar omhändertagits.
(Canarias7)

Vaccinering