Borgmästaren i kommunen Mogan, dit även Puerto Rico hör, är oroad. Indikationerna tyder på att turismen inom kort kommer att återvända – och då behövs hotellen i kommunen igen. Framför allt sätts hoppet till att den brittiska turismen skall återkomma. Detta kommer att ske så fort Storbritannien för över Kanarieöarna till sin ”gröna” lista. När detta sker är osäkert, men enligt presidenten på öarna, så uppskattar man att detta sker i början av juni, om inte innan.

Amadores

Britterna tycker om Puerto Rico, vilket gör borgmästarens oro ännu mer förståelig.

Det finns nämligen fortfarande två hotell i kommunen som används som flyktingmottagning för minderåriga som ankommit Gran Canaria utan någon vuxen. Det gäller hotellet Carlota, där 106 ungdomar finns, och Puerto Bello, där 170 bor. Fram till för bara någon dag sedan användes också Tamanaco till detta ändamål, men hotellet har nu tömts.

Dessa hotell har utsatts för ett hårt slitage, och är i stort behov av en ordentlig genomgång och renovering för att kunna ta emot turister igen. Därför är det av högsta vikt att hotellen töms så fort som möjigt.

Borgmästaren fick, vid ett möte med representanter från den kanariska regeringen, ett löfte om att samtliga skulle vara tomma första veckan i juni. Ett löfte som sedan tagits tillbaka med hänvisning att man inte kan garantera ett visst datum, men att hotellen skall tömmas så fort alternativ finns.

Än en gång har därför borgmästaren och kommunen i Mogan hotat att gå till rättssak för att undvika problem med de så efterlängtade turisterna när de börjar komma igen.
(Canarias7)

Hotell med imigranter