Under torsdagen ändrade också den kanariska regeringen delar av det dekret som trädde i kraft den 10 april i år och som kräver att personer som ankommer ö-gruppen från andra regioner i landet kan uppvisa ett negativt coronavirustest som inte är äldre än 72 timmar.

När det nya beslutet träder i kraft under nästa vecka så undantas de personer som har blivit fullt vaccinerade från detta krav.

Antigen Test

Undantaget gäller även för dem som bara fått en dos av två. Förutsättningen då är att den dosen skall ha varit given minst 15 dagar före resan.

I bägge fallen gäller att ett officiellt vaccineringsintyg skall kunna uppvisas. På Kanarieöarna kan man få detta från SCS, det vill säga hälsomyndigheten Servicio Canario de Salud.

En annan nyhet är att personer som lämnat Kanarieöarna under mindre än 72 timmar inte heller behöver uppvisa ett negativt test.

I övrigt fortsätter samma regler att gälla. Det innebär att de allra flesta – som inte hamnar i de grupper som beskrivits ovan – fortfarande avkrävs ett negativt test. Det är tillräckligt med ett antigentest.
(Canarias7)

Ankommande resenärer