Sedan utbrottet av coronavirus pandemin har de spanska företagen och dess anställda haft god hjälp av den spanska regeringen när det gäller ekonomiskt stöd för permittering.

”ERTE”, det vill säga “Expediente Temporal de Regulacion de Empleo” – fritt översatt: tillfällig anställningsregulering – har funnits i Spanien sedan nödtillståndet eller alarmperioden infördes i Spanien i mars 2020.

Amadores

De generella reglerna har varit att staten tagit hand om den personal som permitterades. De anställda som hamnar i ERTE, har i sin tur mottagit 70% av sin normala grundlön. De sociala avgifterna har företagen betalat till viss del, men även här har hjälp funnits.

Den första perioden av ERTE pågick fram till slutet av juni i fjol. Ingen kunde väl då ana att pandemin skulle bli så utdragen som den har blivit. Första förlängningen gjordes så till den 30 september i fjol. Därefter har den förlängts ytterligare två gånger, först till den 31 januari och sedan till 31 maj iår.

Under den senaste tiden har regering, fackföreningar och företagarföreningarna diskuterat ytterligare en förlängning och vilka regler som i så fall skulle bestå. Nu har man kommit överens om att förlänga permitteringsstödet till den 30 september i år. Reglerna är i stort sett desamma som tidigare.

Som mest var nästan 1 miljon spanjorer permitterade, något som dessbättre minskat med tiden. I dag finns det ungefär 550.000 personer i ERTE.
(Dag&Natt)

Representant i talarstolen