Fram till nu har man blivit bötfälld om man använder mobilen medan man kör en bil. Vid sidan av de 200 euros som boten kostar så blir man också i Spanien av med tre poäng på sitt körkort. En spansk körkortsinnehavare får 12 poäng när man får körkortet. Dessa kan sedan dras av vid diverse överträdelser och när inga poäng finns kvar så blir körkortet tillfälligt indraget. Så kan man förenklat förklara systemet.

Nu har emellertid trafikpolisen i Spanien lagt fram ett förslag där böterna förblir desamma med att istället för att dra tre poäng från körkortet så skall sex poäng dras. Än så länge bara ett förslag, men som kan bli verklighet under sommaren.

Dessutom innebär förslaget att en polis kan bötfälla chauffören även om mobilen inte används. Det kommer, om förslaget går igenom, att räcka att polisen gör bedömningen att telefonens närvaro eller placering innebär ett störande moment för föraren.

Det kan innebära en telefon som bara hålls i handen eller en som ligger löst på instrumentpanelen exempelvis. Det kan också bötfällas om man knappar in en GPS kod när man står vid ett rött stoppljus. För att få hålla på med mobilen skall bilen vara parkerad, inte tillfälligt stannad…

Under sommaren kommer beslut om huruvida dessa reglerna träder i kraft.
(La Provincia)

Mobil användande