Vi är redan i slutet av maj månad. Inom kort kommer sommaren med sina höga temperaturer och med torka. Allt detta ökar risken för bränder.

Myndigheterna på Gran Canaria börjar redan nu med sin kampanj för att begränsa antalet bränder och skador som uppstår av bränderna.

Först och främst uppmanar man alla till att göra ordentligt rent runt huset. Man räknar med att cirka 15 meter bör vara rengjort och brännbart material, kvistar, buskar etc borttagna.

Detta är en stor hjälp för att förhindra spridning och skador vid en eventuell brand.

Samtidigt ber myndigheterna om att iaktta stor försiktighet när man använder motrosågar eller liknande verktyg som kan skapa gnistbildning. Detta är nämligen också en av de stora anledningarna till att bränder uppstår.

Från och med juli månad är allt arbete med sådana verktyg förbjudna, liksom att grilla och bränna sopor.

Därför är det hög tid att rensa upp redan nu!
(Canarias7)

Vaccinering