Utan tak. Ja, så beskriver man ofta de människor som inte har något egentligt boende, utan tvingas bo i parker och grottor.

En sådan plats där ett flertal slagit sig ner är den palmlund som finns i närheten av fyren i Maspalomas. Här är de flesta utlänningar. Många har haft detta som sitt hem under en längre tid, medan ytterligare personer tillkommit efter att ha fått allvarliga problem under coronavirus tiden. Här bor man i små kojor, i skydd av palmerna och annan växtlighet.

Kommunen försökte för en tid sedan att flytta på dessa personer till annan plats. Ett fåtal valde att göra så frivilligt, men de flesta stannade kvar.

Nu har kommunen bett den kanariska regeringen om hjälp att hitta en lösning på problemet och på boendet för dessa människor.

I ett utgångsläge skall kommunen nu utvärdera vilka det är som bor här. Om de bor ensamma eller i par. Om de har barn med sig. Om de har någon inkomst och om de är missbrukare av något slag.

Därefter kommer den kanariska regeringen att försöka lösa varje enskilt fall på bästa sätt genom att använda de resurser man förfogar över i dessa fall.

En av de närmaste grannarna till dessa boenden är för övrigt det hotell som anses vara det mest eleganta på ön, La Residencia.
(Canarias7)

Hemlösa i palmlunden