Den programmerade flygkapaciteten till Gran Canaria under de kommande månaderna är givetvis mycket bättre än i fjol. Juni månad 2020 var i stort sett helt stängd. Endast drygt 12.000 internationella flygstolar fanns då programmerade till Gran Canaria. Då var det tyskar, holländare, och engelsmän som stod för den lilla trafiken. Året innan, 2019, i juni var antalet flygstolar 216.500. I år ser siffrorna ut att nå ungefär 50% av trafiken år 2019. Än en gång är det engelsmän och tyskar som står för majoriteten av flygstolrna, men trafik

Amadores

kommer också att komma från i stort sett alla länder. Från Skandinavien är 180 stolar progammerade från Danmark, 1.065 från Norge och 1.314 från Sverige. Motsvarande siffror 2019 i juni var 2.418, 7.977 respektive 5.798.

I juli månad 2019 var 230.000 internationella flygstolar programmerade till Gran Canaria. Juli i år kommer inte långt efter, med drygt 195.000 stolar ute på marknaden.

Den skandinaviska delen är givetvis blygsam, då sommarsäsongen är lågsäsong för turismen från Skandinavien. Danmark har per idag 720 stolar programmerade, Norge 3.114 och Sverige 720.

Den största marknaden i juli till Gran Canaria är från Storbritannien med nästan 67.000 stolar före Tysklands 53.000. Störst totalt sett är emellertid inrikestrafiken då det i juli är uppsatt drygt 167.000 stolar från spanska fastlandet.
Patronato de Turismo, Gran Canaria)

Flyg kö