Redan på förhand hade myndigheterna på Kanarieöarna gått ut med information om att drygt 7.000 poliser kommenderats ut för att se till att slopandet av ”alarmperioden” inte skulle innebära stora fester utan respekt för de restriktioner som gäller.

Trots det meddelas det att polisen fått göra ett flertal ingripanden på södra Gran Canaria där många fester arrangerats trots att det fortfarande är maximalt sex personer som får träffas tillsammans, oavsett om det gäller privat eller allmän plats.

Den årligen igenkommande gay pride som alltid ordnas i köpcentret Yumbo med omgivningar är inställd i år på grund av viruset. Trots det är det relativt många som samlats för att fira på egen hand. Bilderna som visats på sociala medier från Yumbo, visar att det inte fick plats med fler människor… Polisen var därför tvungen att ingripa för att trängseln inte skulle bli alltför stor.

En annan rapport visar att Guardia Civil var tvungna att ingripa på en privsat båt där en större fest anordnats utan tillstånd och utan att de gällande restriktionerna efterföljdes.

Myndigheterna har vid upprepade tillfällen informerat om att ”alarmperiodens” upphävandet inte betyder att viruset är borta. Man hänvisar och ber om befolkningens förståelse och respekt för att undvika att smittan får nytt grepp på Kanarieöarna.

Öarna är en av de platser i Europa med minst antal smittade för tillfället och flera länder har därför fört upp öarna på sin ”gröna” lista, vilket skulle kunna innebära att turismen så sakteliga börjar återkomma – så länge som smittan inte ökar…
(Canarias7)

Yumbo trappa