Nästan dagligen kommer fortfarande flyktingbåtar till Kanarieöarna. Som så många andra nyheter har detta emellertid blivit så vanligt att informationen ofta hamnar längre ner på sidorna i pressen.

I riksdagen kritiserades regeringens politik kraftigt häromdagen. Det var en av representanterna från Kanarieöarna som menade att den politik som genomförts av regeringen endast skapat problem för öarna. Vid sidan av dåligt rykte runt om i världen.

Pedro

Pedro Quevedo, representant från Kanarieöarna

Pedro Quevedo, representant från Kanarieöarna i riksdagen, menar att öarna fått lida bara för att de råkar ha en gräns mot Afrika. Och att öarna tvingats bli ett slags fängelse då de ankommande tvingas stanna mot sin vilja.

Motsvarande minister i regeringen håller givetvis inte med och understryker det jättejobb man gjort för att ta omhand den mängd flyktingar som ankom, framför allt under hösten. Då fanns i stort sett inga förläggningar klara att tas i bruk, utan att man har fått jobba hårt och improvisera för att klara att få fram det lyckade resultat vi kan se idag.

Han syftar på att öarna idag har 7.000 platser tillgängliga för ankommande flyktingar men att det per idag bara finns 3.200.

I dessa siffror ingår då inte de minderåriga som ankommit utan vuxen. Då detta är ett tema för den kanariska regeringen gick ministern inte in på några detaljer om detta.
(Canarias7)

Flyktingar i kö