Idag, tisdag, ändras hastighetsbestämmelserna inom tätort. Det betyder att gator med bara en fil i varje riktning får sänkta hastighetsgränser från 50 kilometer i timmen till 30km/h.

Detta görs, som vi skrivit om tidigare, för att minska antalet dödsfall i trafiken. Här är fotgängare, cyklister och liknande väldigt utsatta, och med sänkningen av hastigheten kommer man med all sannolikhet att begränsa antalet dödsolyckor kraftigt. Faktum är att på de orter som varit tidigare ute med sänkningen av hastigheten, såsom Bilbao eller Barcelona har man redan kunnat konstatera en minskning av antalet dödsolyckor med 40%.

Under 2019, det senaste året med tillförlitlig statistik, omkom 519 personer i Spanien inom tättbebyggt område. Detta var en oroande ökning på 6% från året innan.

Av dessa dödsoffer var 89% cyklister, mopedister, fotgängare och liknande.

Vid sidan av att minska antalet olyckor så kommer också sänkningen av hastigheten att innebära mindre oljud inom områden där många människor bor och verkar.
(Canarias7)

Vägmålning 30 km