Den 27 december 2020 vaccinerades den första personen i Spanien mot coronaviruset. Det handlade om en 96 årig kvinna på ett äldreboende i Guadalajara…

Sedan dess arbetas det intensivt och i både med och motvind, för att vaccinera hela befolkningen som är äldre än 16 år.

För tillfället har i stort sett 20 miljoner doser av vaccin delats ut till befolkningen.

Hand med vaccin

Det innebär att 6.221.476 personer nu fått bägge sina doser. I procent blir det 13,1% av de som skall vaccineras.

Lägger man till de som fått åtminstone en dos av vaccinet så är idag 29,1% av de som skall behandlas, vaccinerade.

För Kanarieöarnas del är 10,1% vaccinerade med bägge doserna. Med åtminstone en dos är 22,3% behandlade.

Den spanska statens målsättning är att cirka 70% av befolkningen skall vara vaccinerade under sommaren. Det innebär drygt 33 miljoner personer.

Ser man på specifika åldersgrupper så har 100% av de som är 80år eller äldre fått minst en dos av vaccinet. Detta gällande hela landet.

I åldersgruppen 70-79år har 92,5% av befolkningen fått minst en spruta. Och i gruppen 60-69 är 74,6% behandlade med minst en dos.

På Kanarieöarna har 98,1% av de som är över 80år behandlats med minst en dos. I gruppen 70-79år är 86,6% behandlade och 68% av alla i sextioåren har fått minst en spruta.
(Canarias7)

Gammal dam vaccineras