Antalet minderåriga flyktingar som ankommer till Kanarieöarna ökar. Från vissa håll menar man att nästan 30% av de ankommande flyktingarna kan vara minderåriga.

Omhändertagandet av flyktingar beror på flera aspekter. Är man minderårig och kommer till öarna utan någon vuxen som tas man omhand av myndigheterna på Kanarieöarna. Dessa ungdomar faller sedan under öarnas ansvar.

Har ungdomarna istället ankommit med en vuxen så hamnar ansvaret hos centralregeringen i Madrid, på samma sätt som vuxna flyktingar.

Just nu finns 2.725 minderåriga omhändertagna av de kanariska myndigheterna. Det innebär en ökning på nästan 20% under årets första fyra månader.

Andra regioner i landet har sagt sig villiga att hjälpa till – till viss del. Men den frivilliga hjälpen uppgår per idag bara till cirka 200 ungdomar, av vilka endast styvt hälften flyttats till sin nya region.

Myndigheterna på Kanarieöarna anser därför att det är dags med en lagstiftning för att fördela ansvaret för dessa ungdomar.

De kanariska myndighetrna förfogar över ett trettiotal olika förläggningar för dessa ungdomar, vilket inte riktigt räcker till. I dessa är fortfarande tre olika lägenhetsanläggningar i kommunen Mogan inräknade.

Gran Canaria är värst utsatt och här finns 19 av de olika förläggningarna. Övriga finns på Tenerife och Fuerteventura.

Minderåriga som säger sig ankomma tillsammans med någon familjemedlem får i dagsläget stanna tillsammans. Tidigare separerades de fram till dess att familjeskapet kunde konstateras. Idag får de vara tillsammans fram till ADN tester bekräftar eller inte.

Endast ett tjugotal barn under sex år har ankommit öarna utan någon familjemedlem. I de flesta fall hamnar dessa barn hos fosterföräldrar.
(Canarias7)

Flyktingar