Idag, söndag, är första dagen utan den nationella ”alarmperioden” sedan i november månad. Från och med idag är det upp till de olika regionerna att bestämma vilka restriktioner som skall gälla.

Helt uppenbart ett politiskt beslut som ger upphov till ett juridiskt kaos, då det kommer att hamna på respektive regions rättsväsen att godkänna – eller inte – de restriktioner som föreslås av regionens myndigheter.

Mötesbord

Häromdagen läste vi att myndigheterna på Kanarieöarna tagit beslutet att fortsätta med samma restriktioner som gällt de senaste månaderna trots att ”alarmperioden” upphör. Detta innebar att utegångsförbudet mellan 23.00 – 06.00 skulle fortsätta, liksom det maximala antalet personer som får samlas privat eller på allmän plats skulle fortsätta att vara sex. Dessutom begränsades rörligheten från och till de öar som befinner sig i restriktionskategori 3 eller 4 (ingen av öarna för tillfället). Dessutom fortsätter kontrollen på flygplatser och hamnar för kontrollera negativa coronatester hos de ankommande.

Nu, under eftermiddagen söndag, visar det sig att den kanariska högsta domstolen bara godkänt några av de föreslagna restriktionerna.

Bland annat accepterar man inte utegångsförbudet. Inte heller begränsningarna av rörlighet mellan öar för de som är i kategori 3 eller 4.

Däremot är det ok att begränsa antalet personer som får träffas. Just nu maximalt sex personer om man inte bor tillsammans. Gällande både privat och allmän plats.

Vad detta innebär den närmaste framtiden framgår inte av artikeln. I princip kan man tycka att utegångsförbudet därmed skulle vara hävt, men om det gäller med omgående verkan eller om domstolens beslut måste publiceras är inte klart.

Vad som dock är klart sedan tidigare är att den kanariska regeringen har – eller åtminstone hade – för avsikt att överklaga avvikande beslut från domstolen på öarna till högsta domstolen i Spanien…

Och så finns det 17 olika regioner i Spanein plus två självständiga städer på nordafrikas kust…(Dag&Natt anm)
(Canarias7)

Amadores stranden