Från den 17 maj kommer Storbritannien att tillåta utlandsresor igen. Landet har valt att dela in resten av världen likt ett trafikljus, i en grön, orange och röd grupp, allt beroende på hur smittosituationen ser ut i respektive land.

I Spanien hade man förhoppningar om att hamna i den gröna gruppen, något som emellertid inte kommer att ske. Hela Spanien, med Balearerna och Kanarieöarna inräknade hamnar i den oranga gruppen som kräver två PCR tester efter hemkomst. Från ”gröna” länder räcker det per idag med ett test.

Uppdelningen av länder i de olika kategorierna kommer att gås igenom var tredje vecka med start den 17 maj.

För tillfället är det ”grönt” att resa till Australien, Brunei, Malvinerna, Färöarna, Gibraltar, Island, Israel, Nya Zeeland, Portugal, Madeira, Azorerna och Singapore.

Däremot kvalar alltså inte Spanien in på den gröna listan för tillfället. Inte heller Frankrike och Grekland.
(MaspalomasAhora)

Engelsk Turist