När man nu kan summera i tal det som skett sedan april 2020 till och med mars 2021, får man också en bättre bild över vilka förluster som pandemin orsakat Kanarieöarna.

Under ovan nämnda period har Kanarieöarna gått miste om nästan 11 miljoner turister. I pengar uppgår denna förlust till uppskattningsvis 14 miljarder euros.

Amadores

Den brittiska marknaden är den som minskat mest. Från 4,5 miljoner under ett normalår till drygt 317.000 under pandemiåret… Eller, under mars månad i år ankom 1.518 personer från Storbritannien jämfört med nästan 423.000 samma månad 2019…

Tyskarna har också minskat kraftigt. Jämför man årets mars månad med mars 2019 så blir talen 34.646 tyskar under 2021 mot 268.785 i mars år 2019.

Före pandemin ankom i runda tal 1 miljon utländska turister i månaden till Kanarieöarna. Det är ungefär samma siffra som öarna fått ihop under de gångna 12 månaderna.

Ser man på Spanien som helhet så har antalet turister mimskat med 70 miljoner, vilket i pengar skulle motsvara en förlust på 79 miljarder euros. Mellan april 2019 och mars 2020 ankom 79,84 miljoner turister till Spanien. Under pandemiåret blev totalen 9,58 miljoner…
(Canarias7)

Ankommande